Can I just say thank you for that call at dawn?!  #happy111th #tunawallover

Can I just say thank you for that call at dawn?! #happy111th #tunawallover

tsk. yari ako nito kay papa king. #nochoice (at The Medical City)

tsk. yari ako nito kay papa king. #nochoice (at The Medical City)

My first ever brownie in a mug! :) you’ll gonna be better I know! #personalachievement

My first ever brownie in a mug! :) you’ll gonna be better I know! #personalachievement

The only picture I took and had from last night’s team’s year end party. #yey #delighted

The only picture I took and had from last night’s team’s year end party. #yey #delighted

It’ll be happier and better if ~

It’ll be happier and better if ~

Yey for my first Fun Run! :) #neoninvasion2013 (at Quezon Memorial Circle)

Yey for my first Fun Run! :) #neoninvasion2013 (at Quezon Memorial Circle)

Gaya ng road na ito na walang sasakyan, wala rin akong nasabi nung makita kita! Basta hangang ngayon kinikilig ako!! #runfastdecember

Gaya ng road na ito na walang sasakyan, wala rin akong nasabi nung makita kita! Basta hangang ngayon kinikilig ako!! #runfastdecember

Day done! Welcome weekend!!!! ^________^ #tgif

Day done! Welcome weekend!!!! ^________^ #tgif